Կարեն Դեմիրճյանը, Ֆադեյ Սարգսյանն ու Հեյդար Ալիևը

 ՀԿԿ կենտկոմի առաջին քարտուղար Կարեն Դեմիրճյանը,  ՀԽՍՀ Մինիստրների խորհրդի նախագահ Ֆադեյ Սարգսյանն ու Ադրբեջանի կենտկոմի առաջին քարտուղար Հեյդար Ալիևը: