Երևանի նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյան

1992-1996 թվականներին Երևանի քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանը: