Ստեփանակերտի էլեկտրոտեխնիկական գործարան

Ստեփանակերտի էլեկտրոտեխնիկական գործարանի աշխատակիցները: