Հայաստանի մայր բուհը

Ալեք Մանուկյան փողոցում գտնվող Երևանի պետական համալսարանի շենքը: