Տեսարան Կիրովական քաղաքից

Կիրովականի (Վանաձորի) ընդհանուր տեսքը: