Ջերմուկի ջրվեժը

 Բնության ջրաերկրաբանական հուշարձան ՀՀ Վայոց ձորի մարզում: