Լեռնային Ղարաբաղում վիրավորում ստացած կապիտան Վ. Սպիրիդոնովը

Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի ժամանակ վիրավորում ստացած կապիտան Վ. Սպիրիդոնովը հիվանդանոցում: