Օգնություն Մարտակերտին

 Մարտակերտին օգնություն ուղարկված ալյուրի բեռնաթափում: