Ամերիկայի երիտասարդ առաջնորդների հարցազրույցը հայ լրագրողներին

Հայաստան ժամանած Ամերիկայի երիտասարդ առաջնորդները հարցաձրույց են տալիս հայ լրագրողներին: