Երկրաշարժի հետևանքներն Իրանում

1990 թվականի Իրանի երկրաշարժի հետևանքները: