Ստեփանակերտի մետաքսի գործարանը

Ստեփանակերտի մետաքսի գործարանը 1990-ականներին: