Ստեփանակերտի պանելի արտադրամաս

Ստեփանակերտի պանելի արտադրամասի աշխատակիցներ Զ. Պողոսյանն ու Ռ. Աբրահամյանը: