Ստեփանակերտը` Աղդամի կողմից

Ստեփանակերտը Աղդամի կողմից 1989 թվականին: