Երևանյան համայնապատկեր. Լենինի հրապարակ

 Երևանի գլխավոր հրապարակը` Լենինի հրապարակը (Հանրապետության հրապարակ):