Լեռնային Ղարաբաղի Քերթ գյուղը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանում գտնվող Քերթ գյուղը: