ՀԿԿ Կենտկոմի առաջին քարտուղար Սուրեն Հարությունյան

Հայ քաղաքական և կուսակցական գործիչ, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, տեղեկատվության տեխնոլոգիաների (միջազգային հարաբերություններ) բնագավառի դոկտոր Սուրեն Հարությունյանը: 1988-1990 թվականներին եղել է ՀԿԿ կենտկոմի առաջին: