Ստեփանակերտ քաղաքի մուտքը

Ստեփանակերտ քաղաքի մուտքը 1989 թվականին: