Օգնություն Ստեփանակերտին

Սննդամթերքի տեղափոխում Երևանից Ստեփանակերտ: