Խորհրդակցություն Ստեփանակերտում

Խորհրդակցություն Ստեփանակերտում 1989 թվականին: