Խորհրդային Միության և Բուլղարիայի գիտնականների համատեղ քննարկումը

Միկրոկենսաբանության շուրջ քննարկում` Խորհրդային Միության և Բուլղարիայի գիտնականների մասնակցությամբ: