Խորհրդային Հայաստանի Գերագույն խորհրդի նիստ

Խորհրդային Հայաստանի Գերագույն խորհրդի նիստը: