Արփա գետ

Զանգեզուրի և Վարդենիսի աղբյուրներից սկիզբ առնող Արփա գետը: