Ջրաբաշխման ավազան

Նոյեմբերյանի շրջանի ջրաբաշխման ավազան: