Դիլիջանի մշակույթի պալատը

Դիլիջանի մշակույթի պալատի շենքը: