Կոնստանտին Ռուսակովի հանդիպումը ընտրողների հետ

ՍՍԿԿ ԿԿ-ի քարտուղար Կոնստանտին Ռուսակովի հանդիպումը լենինականցի ընտրողների հետ 1984 թվականին: