Երևանի Պ. Պռոշյանի անվան դպրոցը

Երևանի Պերճ Պռոշյանի անվան թիվ 15 դպրոցի շենքը: