«Հայաստան» գորգը

«Հայաստան» գորգի ցուցադրությունը 1986 թվականին: