Հայաստանի օրեր Ռուսաստանում

Մոսկվայում ողջունում են Խորհրդային Հայաստանի օրերի անցկացումը: