Ֆերմայի կառուցում

Էջմիածնի շրջանում կառուցվող ֆերմա: