Բարձր ջերմաստիճանային սինթեզի լաբորատորիա

Բարձր ջերմաստիճանային սինթեզի լաբորատորիայի աշխատակից Ս. Դոլուխանյանը: