Հանդիպում Կարեն Դեմիրճյանի մոտ

Հանդիպում ՀԿԿ կենտկոմի առաջին քարտուղար Կարեն Դեմիրճյանի մոտ 1986 թվականին: