Անմշակ տարածքների մշակում

Եղեգնաձորում սկսել են մշակել անմշակ տարածքները: