Կոլտնտես Համբարձումի ընտանիքը

Կոլտնտես Համբարձումն ընտանիքի հետ Աբովյանում գտնվող իրենց տանը: