Ընթերցանություն Խնկո-Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանում

Խնկո-Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանում Հռիփսիմե Կտեյանը երեխաներին ծանոթացնում է գրքերին: