Մանկագիր Սուրեն Մուրադյանը փոքրիկ ընթերցողների հետ

Մանկագիր Սուրեն Մուրադյանն աշակերտների հետ Խնկո-Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանում: