Ա. Նովիկովն իր աշակերտների հետ

Ա. Նովիկովն իր աշակերտների հետ Երևանի Լենինի հրապարակում: