Երևանի Կիևյան փողոցը

Երևանի Կիևյան փողոցն ու կամուրջը 1973 թվականին: