Խաչքար Հաղպատում

Խաչքար Հաղպատի վանական համալիրում: