Խաղողի բերքահավաք

Խաղողի բերքահավաք Արարատյան դաշտավայրում: