Տեսարան Կապան քաղաքից

Սյունիքի մարզկենտրոն Կապան քաղաքը (նախկինում` Ղափան) 1973 թվականին: