Որոտանի ջրային համակարգը

Որոտանի ջրային համակարգը. զոդող Գ. Դավթյան: