Երևանի Օրջոնիկիձեի շրջանը

Երևանի Օրջոնիկիձեի շրջանը 1972 թվականին: