ՀԽՍՀ ժողովրդական նկարիչ Գաբրիել Գյուրջյան

ՀԽՍՀ ժողովրդական նկարիչ Գաբրիել Գյուրջյանը «Վերականգնված Գառնիի տաճարը» կտավի մոտ և ընտանիքի հետ: