Ալ.Մյասնիկյանի անվան պետական գրադարան

Ալ.Մյասնիկյանի անվան պետական գրադարանի (այժմ` Հայաստանի ազգային գրադարան) շենքը: