Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ

Կենսաօրգանական քիմիայի խոշոր գիտական կենտրոն Երևանում: