«Էրեբունի» թանգարան

«Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց թանգարանի շենքը 1983 թվականին: