Իջևանի գորգագործական կոմբինատը

Իջևանի գորգագործական կոմբինատը 1974 թվականին: