Հրազդան քաղաքը

Հրազդան քաղաքի մուտքը 1972 թվականին: