Տաթևի հիդրոէլեկտրակայան

Տաթևի հիդրոէլեկտրակայանի շենքը: