Բռնակոթ գյուղի արոտավայրերը

Սյունիքի շրջանի Բռնակոթ գյուղի արոտավայրերը: